Zarząd
  Kontakt
  Zarys Historii
  Nasz Patron
  10 Przykazań Strażaka
  Hymn Strażaków
  Statut
  Galeria
  Narodowy Spis
Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021
  Przetarg
 

Zarząd

Prezes: Grzegorz Ziarno

V-ce prezes: Antoni Kuś

Naczelnik: Jarosław Kocjan

Zastępca Naczelnika : Stanisław Bilczyński

Sekretarz: Jerzy Kluczewski

Skarbnik: Stanisław Kluczewski

Gospodarz: Józef Bigaj

Kronikarz: Ilona Bigaj

Członek: Aleksander Kania


Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Robert Figiel

Sekretarz: Józef Kocjan

Członek: Marek Piątek
Ochotnicza Straż Pożarna
w Osieku