Zarząd
  Kontakt
  Zarys Historii
  Nasz Patron
  10 Przykazań Strażaka
  Hymn Strażaków
  Statut
  Galeria
  Narodowy Spis
Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021
  Przetarg
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Ważne informacje: Spis przeprowadza Główny Urząd Statystyczny. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem są objęci mieszkańcy Polski – Na terenie Gminy Olkusz spis będzie przeprowadzało 21 rachmistrzów spisowych. Spisem są objęci:
• mieszkańcy Polski, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy (osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami).
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie w domu, to na czas trwania spisu urząd gminy przygotował specjalne miejsce, gdzie można wykonać samospis. Osoby, chętne do samospisu mogą to zrobić w godzinach pracy urzędu w budynku, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 114 (parter budynku).

Gdy nie możesz wykonać samospisu internetowego, zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Od 4maja ruszają rachmistrze spisowi, którzy będą prowadzić prace spisowe do 30 września 2021 r. Z uwagi na pandemię rachmistrz będzie się kontaktować telefonicznie. Przy zmniejszeniu obostrzeń związanych z COVID-19 istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z rachmistrzem. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Jeśli nie jesteś pewien czy osoba podająca się za rachmistrza nim jest – możesz to zweryfikować pod nr tel. 22 279 99 99.

W trakcie spisu zostaniemy zapytani o dane z zakresu: - charakterystyka demograficzna, - aktywność ekonomiczna, - poziom wykształcenia, - niepełnosprawność, - migracje wewnętrzne i zagraniczne, - charakterystyka etniczno-kulturowa, - gospodarstwa domowe i rodziny, - stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki). Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

Gminne Biuro Spisowe w Olkuszu pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:

32/ 626 01 14, 32/ 626 02 15, 32/ 626 01 81 w godzinach pracy urzędu.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


Ochotnicza Straż Pożarna
w Osieku