Zarząd
  Kontakt
  Zarys Historii
  Nasz Patron
  10 Przykazań Strażaka
  Hymn Strażaków
  Statut
  Galeria
  Narodowy Spis
Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021
  Przetarg
 

Zapytanie ofertowe

 

 

Osiek, dnia 04.10.2021 r.

 

ZAPATANIE OFERTOWE  nr 1/2021 - Rozbudowa Istniejącego Budynku Remizy OSP w Osieku

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku ogłasza nabór ofert na prace budowlane rozbudowy remizy z OSP w Osieku według załączonego zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr.1
Dokumentacja ze szczegółowym opisem prac i dokumentacja projektowa dostępna w siedzibie OSP w Osieku, lub może być udostępniona w wersji elektronicznej na życzenie oferenta.
W przypadku niejasności lub dodatkowych pytań proszę o kontakt podany w zapytaniu.

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2021- Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku – etap III >>> pobierzOsiek, dnia 22.10.2021 r.

 

Wybór oferenta

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w związku z ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 1/2021 – Rozbudowa Istniejącego Budynku Remizy OSP w Osieku wybrano ofertę firmy Krzysztof Kocjan P.P.H.U.T.B., Osiek

Ochotnicza Straż Pożarna
w Osieku